Luciana

Žiji teď a tady

Pomůcky pro přicházející změny při vzestupu


Tento text předal Germane prostřednictvím Lyssy Royal

Dnes si promluvíme o některých fyzických změnách, kterými vaše těla procházejí a budou procházet, jak se vaše vibrace zrychlují. Podívejme se nejprve na fyzickou úroveň. Jaké tělesné změny můžete očekávat? Co můžete dělat, abyste tento proces ulehčili a snáze jím prošli?

Tedy prvotní změna se týká elektrického systému vašeho těla. Nemusíte si nezbytně uvědomovat, že elektrický systém člověka je neustále v činnosti. Elektrické pole vašeho těla je doslova energií, která překládá ducha na hmotu. Jste z více než 90 procent složeni z vody a pořád vámi proudí elektrický proud. Nyní dojde ke zvýšení napětí. Takže je třeba se podle toho zachovat.

Znamená to, že voda se pro vás stane zřejmě důležitější než kdykoli předtím. Nejen její požívání, ale také ponoření se v ní (ať už formou koupelí, sprchy, vířivky), je velmi důležité. Podstatná je i přítomnost vody, ve vašem aurickém poli nebo na vašem posvátném místě (doma). Navrhujeme tedy pít tolik vody, kolik můžete, a to raději ne vodu z kohoutku, ale vodu očištěnou reverzní osmózou nebo jinak, podle vašich možností. (V ČR se na většině místech voda z kohoutku příliš neliší od vody v lahvích, snad jen o něco vyšším množstvím chloru, pozn. PP.) Také jezte jídlo, které má vysoký obsah vody, což je ovoce a zelenina.

Dále si dovolte cítit se tekutě. To je dost abstraktní, ale jde o to, že kdykoli se cítíte unavení nebo emocionálně nevyrovnaní, představte si sami sebe jako řeku, jako proud. Čím více si dokážete představit sebe, jak plynete jako řeka, tím více usnadníte elektrické změny, kterými prochází vaše tělo a planeta.

Dalším návrhem (vedle požívání) je mít vodu blízko sebe, pokud můžete. (Není třeba se tím stresovat, protože nic se vám nestane, když to nebudete dělat.) Například některé klenoty v sobě zahrnují vodu. Pokud cítíte, že vás nějaké takové přitahují, noste je. Voda tak bude ve vašem aurickém poli. Také můžete sedávat u jezera, dát si nohy do vody nebo si naplnit vanu. Čím blíž se dostanete k vodě v době, kdy cítíte, že potřebujete dobít, tím to pro vás bude lepší. Používejte svou představivost! Můžete použít i zvuk vody, protože váš sluch ve vás vyvolá stejné procesy.

Sprchování a koupání se je také skvělý způsob, jak dostát své denní dávky vody. Voda vyčistí vaše elektromagnetické pole. Když se koupete nebo sprchujete, pomáhá to uvolnit emocionální toxiny, což vám pomáhá zůstat vnitřně čistí. Jestli si chcete dávat do koupele krystaly, je to naprosto v pořádku.

Pokud žijete ve městě, může být také užitečné vytvořit si v bytě malé vodní prostředí. Kupte si třeba akvárium a naplňte ho vodou, hezkými kamínky, krystaly a čímkoli, co se vám líbí, tak aby to pro vás představovalo mírumilovné místo. Položte si ho vedle postele nebo někam, kde se na něj můžete dívat a vnímat tak prostředí vody. Případně si můžete pořídit i rybičky. Tělo bude na takovou přítomnost vody reagovat dobře a bude pokračovat ve svém pročišťování a v přidávání napětí v elektrickém poli.

Očišťujete se z toxinů třetí hustoty. Mnohé zásadní 3D kvality se přemění na 4D, jak se budete stávat čistějšími. Většina planet čtvrtého rozměru má velká množství vody. Vaše planeta je vlastně dost jedinečná, když má tolik vody v realitě třetí hustoty.

Vaše planeta je též vědomí, kterého jste součástí. Žijete v symbióze a odrážíte jeden druhého ve svých vlastních transformacích. Vaše planeta tedy také vidí svou potřebu vody. I když to vypadá tak, že vytváříte tuhle hroznou díru v ozónové vrstvě, ve skutečnosti pomáháte planetě rozpouštět ledovce, aby získala vodu, kterou potřebuje. (Bylo prokázáno, že na ztenčování ozónové vrstvy nemá ani tolik vliv technologie jako jisté řasy žijící v oceánech. Ať je to tak nebo tak, všechno má svůj hlubší smysl, včetně ozónových děr. Viz také značně kontroverznější článek Slunce říká DOST!, pozn. PP.) Takže opět - všechno je propojené. Vaše planeta také udělá, co je třeba, aby získala vodu, kterou potřebuje.

S vodou přichází detoxifikace (odstraňování zplodin, čili toxinů). Mnozí z vás už provádějí nějaký detoxifikační program. Můžeme jen říct, že projít nějakým druhem detoxifikačního programu je pro vás velmi prospěšné, ať už jde o očistu střev, pití jen ovocných šťáv, půst, specifické diety, je to na vás, co je pro vás vhodné. V dlouhodobějším pohledu je to pro vaše těla a elektrický systém obrovská podpora, protože v něm bude méně rušení. Na toxiny se můžeme dívat jako na elektrickou interferenci (rušení).

Často se nás ptáte, jestli jsou pro člověka škodlivé elektrické přístroje. Pokud jste normální člověk s normální televizí a normální mikrovlnkou, neudělá vám to dost škody na to, abyste si toho všimli, pokud vůbec nějakou. Pokud ale žijete např. pod hlavním elektrickým vedením, to už je nejspíš trochu moc, co se týče energie.

Pokud hodně používáte počítač, máte několik možností. Můžete si pořídit displej z tekutých krystalů, neboli LCD panel - takové mají také vaše laptopy. To je nejlepší řešení. Jestli to není ve vašich možnostech, pořiďte si radiační filtr, který umístíte před svůj CRT monitor (CRT (cathode ray tube) je běžný typ obrazovky monitoru a televize, pozn. PP), což výrazně sníží množství záření, kterému jste vystaveni. Toto záření vám přímo neublíží, ale může zpomalit detoxifikaci a léčebný proces, když u počítače trávíte denně větší množství času.

Přibližně čtyři hodiny sezení u počítače (bez přestávky) může významně snížit vaše schopnosti uzdravovat se. Mluvíte tu ovšem jen všeobecně a všechno to záleží na vašem systému přesvědčení. Pokud opravdově (na všech úrovních bytí) věříte, že nic vnějšího nemůže mít vliv na vaše zdraví, pak můžete žít pod elektrickým vedením a spát se svým počítačem a určitě vám to nic neudělá. Takže tohle jsou pomocné body a poslední slovo tu má váš vlastní systém přesvědčení a to je velmi důležité zdůraznit.

Od mnoha lidí jsme také dostali dotazy ohledně učení jiných kanálů a léčitelů. Mnozí říkají, abyste své televize, počítače a mikrovlnky vyhodili. Každá bytost a každý kanál má svůj vlastní systém přesvědčení, skrze který informace přichází. Podívejte se na různé věci, které jste se naučili ve svém vývoji. Pokud opravdově věříte v představu, že vy tvoříte svou realitu a nikdo nemůže být obětí, potom se nemůžete poddat myšlence, že vás ovlivňuje něco vnějšího. Je to buď jedno, nebo druhé. Pokud v jádru nevěříte, že sami tvoříte svou skutečnost, a věříte, že se můžete stát obětí, pak vám může ublížit naprosto cokoli.

No a proč se objevují strašidelné a omezující informace, to musí zodpovědět jiní. My říkáme, že je cenné, že jsou takové informace, protože vás vedou k přemýšlení. Z našeho úhlu pohledu, když se k vám dostane takovýto typ informací, které přinášejí strach, stojíte tváří v tvář příležitosti přemýšlet, čemu skutečně chcete věřit, místo abyste jen naslouchali vnějším zdrojům, aniž byste si vše ověřili se svým vlastním já.

Informace, které jsou negativní a vyvolávají strach, vám umožňují zpracovat své vlastní strachy. Vždycky říkáme, že informace je třeba brát jen jako informace, tj. něco, co přidáte do svého "skladu" a co vás přinutí myslet. Informace vedené tímto kanálem vám neposíláme proto, abyste nám věřili, ale abyste se z toho, co dostáváte, naučili růst tak, že objevíte svou vlastní pravdu.

Náš pohled je takový, že nikdy na vás nebude mít nic vliv z vnějšku vás, pokud se nedržíte systému přesvědčení, že se to dít může a že jsou oběti. Jde tu tedy o zpracování systémů přesvědčení. Jde tu o naučení se svrchovanosti, což znamená, že vy jste jediný stvořitel své reality. Netvoří ji ani televize, ani počítač. A určitě ne zlá vláda s temnými plány! Všechna moc je ve vás. Jakmile bude toto rozpoznáno a přijato, nebudou už žádné další oběti a žádné další temné plány. Vaše odpovědnost sama za sebe vás osvobodí!

09.02.2008 18:33 | Autor: Ivana SedláčkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se